LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaČia per amžius garbinamas Dievo Sūnus.
Silvijos Knezekytės fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Šiluvos šventovė
 ››› 
Aikštė

Aikštė

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus proga į vieną aikštę sujungta erdvė tarp Bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios. Aikštėje per atlaidus vyksta pagrindinės pamaldos, joje stovi Švč. Mergelės Marijos statula, primenanti nuolatines tikinčiųjų pastangas kovoti už tikėjimą: caro okupacijos metais katalikai, gindamiesi nuo caro valdžios sumanymo tiesiog priešais bažnyčią pastatyti cerkvę, aikštėje pastatė Marijos statulą. Sovietmečiu nuvertus statulą, aikštėje buvo pastatytas paminklas už sovietų valdžią žuvusiems šiluviškiams. Atgavus Nepriklausomybę statula atstatyta, o Marijos apsireiškimo jubiliejaus metais – iš bronzos naujai išlieta tiksli ankstesniosios kopija. Aikštę, kurioje per atlaidus meldžiasi dešimttūkstantinės piligrimų minios, taip pat puošia Rožinio slėpinių stotys, tarnaujančios ir piligrimams, iš koplyčios einantiems Rožinio maldos procesija. 2008-aisiais, minint Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 15 metų sukaktį, aikštėje pastatyta jo skulptūra (autorius – Czesław Dźwigaj, Krokuva). Netoli jos prie aikštės glaudžiasi nauji Šiluvos piligrimų namai.

aukštyn