LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaČia per amžius garbinamas Dievo Sūnus.
Klaudijaus Driskiaus fotografija

Jonas Paulius II ir Šiluvos šventovė

Popiežius Jonas Paulius II lankėsi Šiluvoje 1993 m. rugsėjo 7 d. Šventasis Tėvas suklupo maldai Apsireiškimo koplyčioje, Bazilikoje dalyvavo Žodžio liturgijoje, kardinolo Vincento Sladkevičiaus prašomas vainikavo iš Amerikos atvežtą, daugelį išeivijos lietuvių parapijų apkeliavusią Nekalčiausiosios Marijos Širdies statulą, Marijos globai pavesdamas lietuvių tautą. Popiežiaus apsilankymą Šiluvoje mena jo dovanotas Vatikano meistrų darbo auksinis rožinis.

Popiežius Šiluvos Mergelės prašė stiprinti lietuvių ryžtą klausyti Jėzaus žodžio – Gyvybės žodžio, kuris čia buvo pasėtas prieš amžius. Šventasis Tėvas ragino žmones sekti Marijos, „tikėjimo keliauninkės“, pavyzdžiu – visą savo gyvenimą kreipti tik į Kristų, klausytis Dievo žodžio ir jo laikytis.

Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymui Šiluvoje atminti ant kalvelės miestelio pakraštyje 1994 m. pastatytas kryžius, 2003-aisiais, minint popiežiaus apsilankymo Šiluvoje 10-metį, pašventinti Jono Pauliaus II namai, 2008-aisiais aikštėje tarp Bazilikos ir Koplyčios pastatyta šio popiežiaus skulptūra ir jo vardu pavadinta gatvė greta aikštės ir paminklo.

aukštyn