LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaPer Jėzaus kančią į dangiškojo Tėvo namus.
Gintaro Česonio fotografija

Kristaus, arba Šventųjų, laiptų koplyčia

Kristaus, arba Šventųjų, laiptų koplyčia vienaaukštė, su masyviu bokštu, kurį dengia keturšlaitis stogas. Kiekvieno jos fasado kompozicija skirtinga. Laiptai pastatyti iš akmens, atgabento iš Švedijos. Kiekviename laiptelyje po stikliniu gaubtu įdėtos relikvijos. Viena laiptų eile maldininkai kopia keliais, kita laiptų eilė skirta nusileisti.

Užlipę Šventaisiais laiptais, maldininkai atsiduria nedidelėje viršutinėje koplyčioje. Čia stovi iš gipso lipdytas altorius su Nukryžiuotoju centre. Kryžių apkabinusi klūpo atgailaujanti šv. Marija Magdalietė, abipus kryžiaus stovi šv. Jono ir Švč. Mergelės Marijos su kančių kalaviju figūros. Koplyčioje taip pat pastatytos dvi medinės prie stulpo pririšto Jėzaus skulptūros.

aukštyn