LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaPuikiausia ant visų Žemaičių.
Vyskupas Motiejus Valančius
Andriaus Mačiūno fotografija

Pamaldumas ir šventės

Šiaulių katedra garsi iš čia organizuojamais piligriminiais žygiais į Kryžių kalną. Maldingos eisenos nuo pat vyskupijos įkūrimo rengiamos įvairiomis intencijomis. Dažniausiai joms vadovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 2000 m. gegužės 19 d. pirmą kartą tokia eisena nuvingiavo ne plentu, o pamiškės keliukais ir vieškeliais.

Daug tikinčiųjų dalyvauja tradiciniuose piligriminiuose žygiuose iš Šiaulių katedros į Kryžių kalną paskutinį liepos sekmadienį. Tikintieji, giedodami giesmes, kalbėdami rožinį, kartu su vyskupu pėsčiomis eina 12 km kartu švęsti Kryžių kalno atlaidų.

Kryžiai iš Katedros į Kryžių kalną kasmet nešami Pasaulinę gyvybės dieną bei birželio pirmąją – Vaikų gynimo dieną. Per pastarąją eisenoje aktyviai dalyvauja Tėvo Benedikto Andruškos katalikiškosios mokyklos pradinukai. Žygiu nuo Katedros iki Kryžių kalno šios mokyklos vaikai kasmet įprasmina ir mokslo metų pabaigą.

Nuo pavasario iki rudens vidurio, lyjant, saulei šviečiant ar trankantis perkūnui, didesnis ar mažesnis būrelis tikinčiųjų vis susitinka prie Šiaulių katedros ir, giesmėmis jaudindami praeivių širdis, neša ant širdies gulinčius kryželius „pasodinti“ Kryžių kalnan.

Šiaulių katedroje ypač gerbiamas Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslas. Tikintieji dažnai prie jo suklumpa maldai, kaip padėką palieka votus. Paveikslo gerbimo pradžia bei pamaldumo ištakos – nežinomos.

Šiaulių katedroje nuo 1978 m. kasmet Atvelykio savaitę vyksta Tarptautinis bažnytinės muzikos festivalis. Renginyje dalyvauja profesionalūs atlikėjai bei meno kolektyvai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Švedijos, Italijos, Latvijos, kitų valstybių.

aukštyn