LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaPuikiausia ant visų Žemaičių.
Vyskupas Motiejus Valančius
Pirmasis Šiaulių vyskupas E. Bartulis 1997 m. liepos 13 d. iškilmingai įžengė į Šiaulių katedrą.

Jonas Paulius ir Šiaulių katedra

Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedra yra popiežiaus Jono Pauliaus II 1997 m. gegužės 28 d. įsteigtos Šiaulių vyskupijos širdis. Pirmuoju Šiaulių vyskupu popiežius Jonas Paulius II paskyrė tuometinį Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorių kunigą Eugenijų Bartulį. Jis 1997 m. birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo konsekruotas vyskupu, o tų pačių metų liepos 13 d. iškilmingai įžengė į Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedrą.

aukštyn