LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaSveikas, Kryžiau, mūsų pergale ir viltie!
Andriaus Mačiūno fotografija

Pranciškonų vienuolynas

1993 m. rudenį, kelioms savaitėms teprabėgus nuo kelionės po Lietuvą, lankydamasis Italijoje, La Vernos kalno pranciškonų vienuolyne, popiežius Jonas Paulius II brolius pranciškonus paragino pastatyti prie Kryžių kalno vienuolyną. Pranciškonai veikiai atsiliepė į popiežiaus paraginimą. Eremo projektą sukūrė architektai Angelo Polesello ir Nunzio Rimmaudo. Kertinis vienuolyno akmuo išrėžtas iš La Vernos kalno, jį pašventino popiežius Jonas Paulius II. Akmenyje saugoma kapsulė su vienuolyno steigimo dokumentais.

Vienuolyne įrengta keliolika celių, koplyčia, biblioteka. Koplyčią puošia Algirdo Dovydėno vitražai pranciškonų ordino istorijos tema, išraiškingas altorius, tabernakulis ir pulpitas (autorius – dailininkas Rimantas Sakalauskas). Altoriaus reljefuose atsiskleidžia Kryžių kalno ir La Vernos kalno sąsajos, ant pastarojo melsdamasis šv. Pranciškus gavo stigmas – Kristaus žaizdas. Šiuose pranciškonų namuose įsikūręs Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos naujokynas. Vienuolyne gali rasti prieglobstį tyloje norintys susikaupti maldininkai. Pastatas stovi tik 300 metrų nuo Kryžių kalno.

aukštyn