LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaSveikas, Kryžiau, mūsų pergale ir viltie!
ELTA fotografija

Jonas Paulius II ir Kryžių kalnas

1993 m. rugsėjo 7 d. Kryžių kalne meldėsi, šv. Mišias aukojo, į susirinkusią šimto tūkstančių žmonių minią kreipėsi popiežius Jonas Paulius II. Apaštališkosios kelionės po Lietuvą metu maldingas sustojimas Kryžių kalne Šventajam Tėvui itin įsiminė. Kryžių kalną kaip ypatingą, nepakartojamą šventovę, į kurią verta keliauti iš bet kurio pasaulio krašto, jis vėliau primindavo įvairiomis progomis. „Kryžius kartu yra ir išaukštinimas, ir Dievo meilės ženklas, ir amžinojo gyvenimo Dieve ženklas“, – tądien sakė popiežius. Šventąjį Tėvą itin sujaudino, kad Kryžių kalne po pasikėsinimo į jį 1981 m. buvo pastatytas kryžius, meldžiant jam sveikatos.

1994 m. Romos Koliziejuje eidamas Kryžiaus kelią, Šventasis Tėvas iš viso pasaulio suvažiavusiems maldininkams užsiminė apie Kryžių kalną: „Mane labai sukrėtė anas lietuvių Koliziejus, ne senųjų Romos imperijos laikų, bet mūsų laikų, šio paskutinio amžiaus Koliziejus… Šiandien galvoju apie daugybę kitų koliziejų: apie „Kryžių kalnus“, esančius ir europinėje Rusijos dalyje, ir Sibire.“

1995 m. rugsėjo 9 d. prie Kryžių kalno paminėtos antrosios Jono Pauliaus II lankymosi Lietuvoje metinės. 15–20 tūkst. jaunuolių per tiesioginį televizijos tiltą bendravo su popiežiumi, dalyvavusiu Lorete (Italijoje) vykusiose Jaunimo dienose. Popiežius, kreipdamasis į Lietuvos jaunimą, sakė mielai prisimenąs savo apsilankymą Kryžių kalne ir ragino jaunuosius katalikus išlaikyti „ištikimybę Kristaus kryžiui, meilės ir vilties versmei“.

2003-aisiais visoje Lietuvoje paminėtos Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą 10-osios metinės. Ta proga Jonas Paulius II kardinolui A. J. Bačkiui atsiuntė laišką, kuriame apžvelgia apaštališkosios kelionės po Lietuvą akimirkas. „Ar galėčiau nesijaudinti prisimindamas Kryžių kalną? Ši įtaigi vieta Lietuvos krikščionims primena visos tautos ugningą tikėjimo liudijimą, tautos, besiremiančios pagrindiniu Dievo meilės žmonijai simboliu – meile, iki galo apreikšta Jėzaus Kristaus kančia, mirtimi ir prisikėlimu.“

aukštyn