LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


Karaliene maloninga, Kalvarijoj stebuklinga, Tavo globai pavedame mūsų šeimas!
Gintaro Česonio fotografija

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

Dabartinė mūrinė Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilika jau ketvirtoji bažnyčia Žemaičių Kalvarijoje. Kada pastatyta pirmoji bažnyčia, tiksliai nėra žinoma. Kai kuriuose liudijimuose nurodoma, jog 1619 m. čia buvusi pastatyta medinė koplyčia. Antroji, irgi medinė, bažnyčia iškilo XVII a. viduryje šalia Garduose įsikūrusių dominikonų medinio vienuolyno. Trečioji, vėlgi medinė, atsirado 1750 m. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1780–1822 m. 1896 m. kilus dideliam gaisrui, ji smarkiai nukentėjo, sudegė keli šimtai knygų, archyvinių dokumentų, taip pat knyga, kurioje buvo surašyti Žemaičių Kalvarijoje įvykę stebuklai. Po gaisro bažnyčia atstatyta XX a. pradžioje. 1988 m. bažnyčia pakelta į bazilikų rangą. Dabartinė stačiakampė, trinavė su trisiene apside Žemaičių Kalvarijos bažnyčia – vienas ryškiausių architekto Augustino Kosakausko (1737–1803) kūrinių.

Pagrindiniame altoriuje išryškinami Mergelės Marijos ir Kristaus kančios kultai. Pirmame altoriaus tarpsnyje tarp keturių apeinamojo altoriaus kolonų – stebuklingasis karūnuotas Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas paauksuotuose rėmuose. Viršutinėje altoriaus dalyje yra stebuklais garsėjantis Kryžius su didžiule Nukryžiuotojo skulptūra, perkelta iš vienos koplytėlės. Šioje viršutinėje altoriaus dalyje saugoma Šv. Kryžiaus Didžioji relikvija.

Bazilikoje taip pat saugoma Kristaus įkapių – Turino drobulės identiška fotokopija. Šią brangią dovaną Žemaičių Kalvarijos šventovei 2004 m. padovanojo Turino arkivyskupas kardinolas Severino Poletto. Jo dovana maldininkams padeda įsimąstyti į Kristaus kančią ir mirtį, taip pat ji yra Viešpaties prisikėlimo iš numirusiųjų fakto iškalbingas liudijimas.

aukštyn