LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


Karaliene maloninga, Kalvarijoj stebuklinga, Tavo globai pavedame mūsų šeimas!

1 Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
2 Telšių kunigų seminarijos propedeutinio kurso ir rekolekcijų namai (buvęs vienuolynas)
3 Parapijos namai

STOTYS

1 Paskutinė vakarienė
2 Jėzus atsisveikina su Marija
3 Jėzus meldžiasi Alyvų sode
4 Viešpats Jėzus suimamas
5 Prie Kedrono upelio
6 Pas Aną
7 Pas Kajafą
8 Kalėjime
9 Pas Pilotą
10 Pas Erodą
11 Rotušėje
12 Jėzus sutinka savo Motiną
13 Jėzus sutinka šventąją Veroniką
14 Prie Miesto vartų
15 Simonas Kirėnietis padeda nešti kryžių
16 Jėzus parpuola po kryžiumi trečią kartą
17 Jėzų išvelka iš drabužių
18 Jėzus kenčia ir miršta ant kryžiaus
19 Jėzų laidoja
20 Šventojo Kryžiaus atradimas

Kalnų apvaikščiojimo planas

Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio planas, paspaudus atverčiamas PDF

aukštyn