LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Motina Dangaus!
Tu Krekenavos paveiksle žinoma plačiai,
kad stebuklais trauki žmones iš ugnies stačiai.
Jonas Mačiulis-Maironis

Jonas Paulius II ir Krekenava

Jonas Paulius II kreipdamasis į lietuvius Lietuvos Krikšto 600 m. jubiliejaus proga ne kartą tarp žymiausių Lietuvoje Marijos šventovių paminėjo ir Krekenavą. 1999 m. rugsėjo 8 d. Jonas Paulius II suteikė visuotinius atlaidus Krekenavos šventovę per Žolinės aštuondienį ir kiekvieno mėnesio 15 d. lankantiems maldininkams. Jubiliejinių 2000 m. gegužės 7 d. Romoje, vadovaudamas pamaldomis prie Koliziejaus, Jonas Paulius II paskelbė XX a. tikėjimo kankinius. Tarp jų buvo 114 Lietuvos tikėjimo liudytojų, ir kurių net 8 krekenaviečiai, suimti 1941 m. už tikėjimo gynimą ir mirę nuo bado, šalčio ir sunkių sąlygų kalėjime.

aukštyn