LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Motina Dangaus!
Tu Krekenavos paveiksle žinoma plačiai,
kad stebuklais trauki žmones iš ugnies stačiai.
Jonas Mačiulis-Maironis
Į Krekenavos šventovę

Informacija piligrimui

ATLAIDAI
Žolinė – rugpjūčio 15 d.
Žolinės atlaidai – rugpjūčio 15 d.
Mėnesiniai atlaidai – kiekvieno mėnesio 15 d.
Švč. M. Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai) – sausio 1 d.
Šv. Antanas Paduvietis – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. M. Marija Snieginė – rugpjūčio 5 d.
Švč. M. Marijos Gimimas – rugsėjo 8 d.
Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas – gruodžio 8 d.

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais 12.00
Pirmadieniais nėra
Antradieniais–ketvirtadieniais 8.00
penktadieniais 18.00 (su jaunimu)
Šeštadieniais 12.00
Per Žolinę – 8.00, 10.00, 12.00, 18.00
Per kitus atlaidus – 10.00, 12.00

Išpažinčių klausoma
Per Žolinės atlaidus – visą dieną nuo ankstyvo ryto
Kitų atlaidų dienomis ir sekmadieniais – prieš šv. Mišias

Bažnyčia atvira
Kasdien nuo 8.00 iki 19.00

KONTAKTAI

Krekenavos Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Bažnyčios g. 18, Krekenava, 38306 Panevėžio r.
Tel. (45) 593 258; mob. 8 620 20989
El. paštas
www.krekenavosbazilika.lt

aukštyn